ČEZ: Zahájení procesu prodeje polských uhelných aktiv

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ zahájil proces prodeje svých uhelných aktiv v Polsku. Společnost v současné chvíli testuje zájem potenciálních kupců o dvě uhelné elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla a dvě společnosti zabývající se podpůrnými a poradenskými službami. Po zjištění případného zájmu ČEZ vyzve uchazeče k podání nezávazných nabídek. O prodej polských uhelných aktiv ČEZ usiluje již delší dobu a je v souladu s avizovanými dlouhodobými plány. V minulém roce segment výroby v Polsku vygeneroval EBITDA ve výši 0,9 mld. Kč (-0,1 mld. v roce 2022). V zemi pak společnost plánuje dále rozvíjet aktivity spojené s poskytováním energetických služeb (ESCO).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.