Ropa a zlato

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Ekonomický  propad  sráží  téměř  všechny  ceny  komodit.  Specifická  situace  nastává  u  ropy,  kde  se  rozjela velmi krvavá ropná válka.


Dochází  ke  kombinaci  výpadku  nabídky,  radikálnímu  zvýšení produkce  (Saudská  Arábie)  a  absence  prostoru  pro  dohodu  mezi  klíčovým  těžaři  (Saudská  Arábie,  Rusko).  Výsledkem  je  mohutný  propad  cen  ropy  (o  60  %  od  začátku  roku)  na  17letá  minima  (ropa Brent  26  USD).  Levná  ropa  je  pozitivní  pro  všechny  spotřebitele,  ale  kolaps  cen  povede  ke  krachu  mnoha těžařů (hlavně USA). Výhled pro většinu komodit je negativní, určitá destabilizace trhu s ropou může přinášet výrazné výkyvy cen ropy.

Pokles cen úrokových sazeb a velká nejistota je naopak pozitivní pro cen zlata, ovšem ani cena zlata není imunní na výkyvy na finanční trzích. Výhled je pozitivní, ale rizikem jsou velké výkyvy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.