Komerční banka pod prodejním tlakem

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Michal Znojil

Pražská burza čtvrteční obchodování v podprůměrné obchodní aktivitě zakončila slabší o 0,7 % d/d. Nedařilo se domácím finančním titulům, především akciím Komerční banky, které si v tomto týdnu vybírají oddechový čas. Akci KB v tomto týdnu končí pouze v červených číslech a odevzdaly tak zisky z minulého týdne. Titul v podprůměrném objemu 103 mil. korun zakončil na ceně 608 Kč tj. –2,5 % d/d. Výraznější objem dosáhly už pouze akcie ČEZ, které taktéž v hodně podprůměrném objemu 115 mil. korun odepsaly 1,2 % na závěrečnou cenu 1060 Kč.       


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.