O2 CR bude vyřazena z indexu MSCI

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Správce indexů MSCI oznámil, že při pravidelném pololetním rebalancování indexu vyřadí společnost O2 CR z indexu MSCI Czech Republic Indexes. MSCI se rozhodla překlasifikovat jednoho z akcionářů z nestrategického na strategického, což způsobilo, že jeho podíl již není zahrnut do volně obchodovaných akcií (free float). Free float je tak podle MSCI pod 15 %, což již neodpovídá požadavkům na členství v indexu. O2 CR bude vyřazena z indexu ke konci obchodování v pátek 30.11. 2018, tedy efektivně nebude v indexu od pondělí 3.12. Zpráva je pro cenu akcií negativní, jelikož někteří pasivní investoři (fondy) drží ve svých portfoliích akcie dle jejich zařazení do indexů. Ti tak mohou nyní akcie O2 CR prodávat.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.