ČEZ: Podle premiéra vláda nechystá vytěsnění, transformace je však nezbytná

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny ohledně ČEZu řekl, že vláda nechystá vytěsnění minoritních akcionářů, zestátnění ani kroky, které by kohokoliv poškodily. Zároveň zdůraznil, že k transformaci společnosti dojít musí vzhledem k budování kapacity v jaderné energetice, kde je role státu zásadní. Vyjádření je podle našeho názoru opět nejednoznačné a příliš nenaznačuje, jakým směrem se vláda ohledně ČEZu vydá. Transformace společnosti a dostavba jádra se podle našeho názoru neobejde bez získání plné kontroly státu nad výrobními zdroji. V případě, že neprojde sporná pasáž zákona o přeměně obchodních společností, která výrazně snižuje potřebný počet hlasů pro schválení rozdělení společnosti s nerovnoměrným poměrem, bude muset vláda pro získání této kontroly přijít s nabídkou, kterou budou minoritní akcionáři ochotni dobrovolně akceptovat. To by znamenalo nabídnout prémii vůči tržní ceně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.