Moneta prodala další balík nesplácených úvěrů

1-minutové čtení
J&T specialistaDceřiné společnosti Moneta Stavební Spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka dokončily prodej pohledávek v selhání v nominální hodnotě 825 mil. Kč. Společnost z této transakce zaúčtuje zisk před zdaněním ve výši 75 mil. Kč. Jedná se o nezajištěné retailové úvěry, které byly v selhání více jak 7 let. Prodej těchto pohledávek je součástí procesu integrace akvizice Wüstenrot CZ. Dohromady s již dříve oznámenou transakcí tak Moneta od dokončení akvizice již prodala pohledávky v nominální hodnotě 1,2 mld. Kč a realizovala zisk ve výši 138 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.