Páteční obchodování ve znamení nízkých objemů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan dělí svou makléřskou činnost na dvě části – exekuční a konzultační. Exekuční se skládá z přijímání klientských pokynů a jejich realizace na trzích. Konzultační je tvořena rozhovory s klienty, nejčastěji o akciích a dluhopisech.   První prosincové obchodování na evropských akciových trzích probíhalo za optimistického sentimentu, když všechny hlavní akciové indexy v průběhu dne rostly. Uvolněná nálada na trzích svědčila především nemovitostnímu a těžebnímu sektoru. Žádný sektor neznamenal pokles oproti závěrečným hodnotám z předchozího dne, nicméně nejslabší růst vykazovaly spotřebitelské a zdravotnické společnosti. Pražská burza za svými západoevropskými protějšky zaostávala, když rostla o pouhých 0,09 % na hodnotu 1 390,38 b. Čtvrteční propad v závěrečné aukci usnadnil akciím Moneta Money Bank (89,5 Kč, +2,52 %) cestu za titulem nejvíce rostoucí akcie dne. Růst z předchozích dnů částečně korigovaly akcie ČEZ (979 Kč, -0,91 %), byť za takřka desetinového objemu oproti čtvrtečnímu nadprůměrně likvidnímu obchodování. Zobchodovaný objem nedosáhl ani poloviny dlouhodobého denního průměru.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.