Moneta: ČNB schválila návrh na výplatu dividendy ve výši 3 Kč na akcii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zveřejnila, že obdržela souhlas ČNB na výplatu dividendy za roky 2019 a 2020 ve výši 3 Kč na akcii. Výše dividendy odpovídá maximální hodnotě v rámci limitů, které centrální banka stanovila v březnu tohoto roku. Valnou hromadu, která by měla dividendu schválit, Moneta plánuje svolat na první polovinu listopadu. Management zároveň potvrdil svou stávající dividendovou politiku vyplácet minimálně 70 % čistého zisku. Vzhledem k vysoké kapitalizaci banky a relativně jen mírnému nárůstu podílu nesplácených úvěrů je schválení dividendy očekávané. Předpokládáme, že v souladu s doporučením ČNB, aby banky s další výplatou dividend počkaly až do zveřejní výsledků za tento rok, bude Moneta další dividendu navrhovat a schvalovat až v rámci řádné valné hromady v dubnu příštího roku a tato dividenda bude kromě výplaty části zisku tohoto roku zahrnovat i doplatek dividend za předchozí 2 roky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.