O2 CR: Výsledky za 4Q20 potvrzují defenzivní charakter společnosti

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Cílová cena: 289 Kč O2 CR po zavření domácího trhu zveřejnila čísla za 4Q20, která byla na úrovni provozu lehce nad očekáváním. Tržby dosáhly 10,5 (+3,7 %) vs. oček. 10,2 mld. Kč. Vůči naší projekci společnost dosáhla mírně lepšího výsledku na domácím trhu. Fixní linky rostly o 6,0 % r/r na 3,2 vs. oček. 3,1 mld. Kč, kde hlavním pozitivním překvapením byly ICT služby s 735 (+46,4 % r/r) vs. oček. 640 mil. Kč. Management již dříve indikoval, že firma získala nové projekty, nicméně jejich přínos do tržeb byl ještě výraznější, než jsme očekávali. V rámci mobilních tržeb (+1,6 % r/r na 5,26 vs. oček. 5,12 mld. Kč) nás překvapil vývoj prodeje mobilního hardwaru, kde jsme očekávali propad o 20 % na 500 mil. Kč. Avšak společnost dokázala zaznamenat 4,9% r/r růst v tomto segmentu na 620 mil. Kč. Slovensko (+4,7 % r/r na 2,1 mld. Kč) a ostatní segmenty se odvíjely dle očekávání. V rámci nákladů O2 dokázala avizované snížení hodnoty pohledávek kompenzovat na externích službách (např. marketing). To vedle ostatního vedlo ke zvýšení marže EBITDA 0,4 p.b. r/r na 32,9 % (dle očekávání). Absolutní EBITDA pak byla díky lepším tržbám lehce nad odhady, když dosáhla 3,46 (+4,7 % r/r) vs. oček. 3,37 mld. Kč. Čistý zisk byl 1,5 (+5,2 % r/r) vs. oček. 1,5 mld. Kč a naplnil tak projekce. Důvodem byla vyšší daňová zátěž (460 vs. oček. 376 mil. Kč). 

Dle očekávání management nezveřejnil návrh dividendy, obdobně, jako tomu bylo v loňském roce. Naše očekávání je celková výše dividendy 21 Kč/akcii (8,2% hrubý div. výnos). Celkově hodnotíme zveřejněná čísla lehce pozitivně a z našeho pohledu potvrzují, že se O2 CR daří proplouvat současnou situací spojenou s pandemií poměrně dobře. Jelikož již obchodování s O2 není zatíženo očekáváním výsledku aukce nových kmitočtů resp. s rizikem výrazné změny konkurenčního prostředí, tak bychom očekávali, že by zveřejněná čísla měla být podporou pro dnešní obchodování. 

 

O2 CR, kons. v mil. Kč4Q204Q19r/rJ&T BankTRH
Tržby10 54310 1713,7 %10 23910 239
EBITDA3 4583 3024,7 %3 3723 372
EBITDA marže32,9 %32,5 %0,4 p.b.32,9 %32,7 %
EBIT2 0831 83513,6 %1 9721 972
Čistý zisk1 5121 4365,2 %1 5031 503

Zdroj: O2 CR a J&T Banka

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.