PMČR: Výsledky odpovídají očekávání, lehce nižší než projektovaná dividenda

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR dnes zveřejnil výroční zprávu za rok 2022, jež obsahuje i kompletní čísla za rok 2022 a pozvánku na valnou hromadu, která obsahuje mimo jiné návrh na hrubou dividendu. Konsolidované tržby dosáhly 20,95 (+11,0 % r/r) vs. oček. 21,31 mld. Kč. Důvodem mírného odchýlení od naší projekce je výsledek na domácím trhu, kde jsme očekávali vyšší prodané objemy. Provozní náklady se vyvíjely téměř dle očekávání. Zmíněný rozdíl byl dohnán vyššími přijatými úroky (414 vs. oček. 200 mil. Kč), než byla naše projekce. Tyto vlivy znamenaly, že čistý zisk byl 3,64 (+3,4 % r/r) vs. oček. 3,67 mld. Kč. 

Management navrhuje vyplatit hrubou dividendu ve shodné výši jako vloni, tedy 1310 Kč/akcii (7,5% hrubý div. výnos). Návrh hrubé dividendy je lehce nižší, než jsme očekávali (1350 Kč/akcii). Pro některé investory, kteří mohli mít vyšší očekávání, může být lehkým zklamáním. Posledním obchodním dnem s nárokem na tuto dividendu bude 8. 5. 2023. I tuto dividendu bude schvalovat valná hromada, která se bude konat 28. 4. s rozhodným dnem na právo na účast 21. 4. 2023. 

 

IFRS kons. (mil. Kč)20222021r/roček. J&T Banka
Tržby20 94818 86711,0 %21 305
Provozní zisk4 2434 3673,0 %4 366
Marže provozního zisku20,3 %23,1 %-2,8 p.b.20,5 %
Čistý zisk3 6363 5183,4 %3 667
Dividenda/akcie1 3101 3100,0 %1 350

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.