Zlato strmým růstem popírá většinu pouček

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Zlato strmým růstem popírá většinu pouček
#Trendy#Zlato#Růst

Přestože na sebe letos strhávají mediální pozornost spíše kryptoměny, cena zlata už před měsícem „potichu“ vytvořila nové rekordy a od té doby pokračuje ve strmém růstu. Aktuální cena okolo 2350 dolarů (či 55 tis. korun) za unci je už nyní výše, než kde měla být na konci letošního roku podle většiny investičních bank. Tento růst překvapuje trh ze dvou důvodů.


Předně, cena zlata obvykle citlivě reaguje na výnosy amerických státních dluhopisů. Čím jsou nižší, tím méně představují konkurenci zlatu coby alternativní bezpečné aktivum, a to podporuje cenu zlata. Americký Fed letos stále odkládá snižování úrokových sazeb, čímž drží výnosy dluhopisů relativně vysoko. To by mělo ceně zlata škodit, ale děje se opak.


Za druhé, cena zlata v minulosti velmi úzce korelovala s jeho objemem drženým v tzv. ETF fondech. Přes ně mohou investoři i spekulanti velmi pohodlně obchodovat se drahými kovy tak jako např. s akciemi. Jenže někdy ke konci roku 2022 se tato korelace rozbila. Objem zlata v ETF fondech klesal, tedy krátkodobí investoři jej vyprodávali, ale cena zlata se dala k růstu. A tyto trendy přesně takto pokračují dodnes. Taková divergence zatím nikdy v minulosti nenastala.


Vysvětlení je jediné – zlato kupuje netržní subjekt, a sice centrální banky. Ty jako celek loni už druhý rok po sobě nakoupily přes 1000 tun zlata, což je asi dvakrát více, než bylo v minulosti běžné. Nejen období znehodnocování rezervních měn inflací, ale i prudce vyšší geopolitická rizika motivují řadu centrálních bank k akumulaci zlata, které se pro ně stalo strategickým aktivem. Nepodléhá přirozené inflaci a nemá žádného emitenta, čímž je politicky neutrální.


Nákupy zlata centrálními bankami nejsou pouze pravděpodobným vysvětlením současného růstu ceny. Mají implikaci i do budoucna. Centrální banky totiž zlato budou držet po velmi dlouhé období. Každá unce zlata, kterou z trhu dnes koupí, vypadává z potenciální budoucí nabídky. Zatímco krátkodobý investor by zlato při vyšší ceně nabídl k prodeji, většina centrálních bank to neudělá. To by mohlo naznačovat trvalé vyšší ceny zlata do budoucna.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.