Pale Fire Capital: Významná investice do Shell a BP

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Hospodářské noviny s odkazem na hlášení pro amerického regulátora uvádějí, že skupina Pale Fire Capital drží významné pozice v těžařích ropy a zemního plynu Shell a BP. Pozice v Shell činí 350 mil. USD a pozice v BP 150 mil. USD, tj. investice má při současném kurzu dohromady hodnotu 11,6 mld. Kč. Podle partnera Pale Fire Jana Barty začala skupina s investicemi již před válkou na Ukrajině, přičemž výrazně sází na byznys Shellu se zkapalněným zemním plynem, který je druhý největší na světě. Ten přispívá podle Barty k dekarbonizaci a má výrazný potenciál. V pozicích Pale Fire jsou dále uvedeny firmy International Seaways a Scorpio Tankers, kde velikost investice činí cca 150 mil. USD. Tyto firmy provozují ropné a produktové tankery. Podotýkáme, že v poměru LTV, který firma vykazuje ve vztahu k dluhopisům 5,75/2026, tyto investice nejsou uvedeny, neboť společnost si vybírá pozice, které do LTV zahrne. Poslední LTV k 30. 6. 2023 dosáhlo 30 %, výrazně pod přípustným maximem 50 %, přičemž uvedené investice zahrnovaly podíly v 5 českých společnostech a podíl v americkém Grouponu. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.