Gen Digital: Výhled implikuje pomalý růst, Vlček končí jako prezident firmy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Producent antivirových programů Gen Digital oznámil za 4Q fiskálního roku 2023/24 tržby 967 mil. USD (+2,1 % r/r), téměř v souladu s odhadem trhu 965 mil., a upravený zisk na akcii 53 centů (+15,2 % r/r), o cent vyšší než odhad trhu. Po očištění o vliv měnových kurzů však tržby rostly ve 4Q pouze o 0,5 % r/r, což naznačuje, že po vyčerpání efektu začlenění Avastu firma organicky spíše stagnuje. Management Genu čeká na současné 1Q fisk. roku 2024/25 tržby 960 – 970 mil. USD, v souladu s odhadem trhu 965,8 mil., a upr. zisk na akcii 52 – 54 centů, opět v souladu s odhadem trhu 53 centů. Výhled na tržby rovněž ukazuje, že management očekává mezikvartálně stagnaci. Obdobně vyznívá i výhled na celý rok. Společnost také oznámila, že Ondřej Vlček, dříve generální ředitel Avastu, končí ve funkci prezidenta Gen Digital. Odchod navazuje na úspěšnou integraci Avastu do sloučené společnosti a Vlček zůstane pouze v roli člena představenstva.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.