Mírné zhoršení indexů sentimentů na konci roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy za prosinec nezměnily trend z předchozích měsíců, ale i tak měly spíše kosmeticky horší vyznění. Důvěra firem v průmyslu sice drobně vzrostla, ale spíše jen odmazala zhoršení za listopad a poslední 3 měsíce trendově nedošlo ke změně. To stejné platí pro spotřebitelskou důvěru a souhrnný indikátor, ale jen s rozdílem, že v prosinci oba ukazatele lehce klesly a odmazaly drobné zlepšení za listopad. Index spotřebitelské důvěry se nachází stále poblíž historických minim, domácnosti negativně hodnotí současnou ekonomickou situaci, ale postupně zmírňují obavy z dalšího vývoje. Celkově indexy sentimentu naznačují pokles ekonomiky na přelomu roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.