Stát by měl následovat měnovou politiku s vlastní restrikcí

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Stát by měl následovat měnovou politiku s vlastní restrikcí

Dlouhodobě vysoká inflace není výhra pro nikoho. Data z hospodářských dějin ukazují, že připustit dvoucifernou inflaci znamená snížit si ekonomický růst. Zároveň platí, že když se vysoká inflace zabuduje do očekávání firem a zaměstnanců, snížit ji pak bolí více. Učebnicovou ukázkou je začátek 80. let, kdy musely centrální banky západního světa vyhnat úrokové míry k 20 procentům, aby inflaci trvající dekádu konečně zlomily vaz. Cenou za to byla hluboká recese. Proto je nejméně bolestivé potlačit inflaci již na začátku.

V našem kontextu Česká národní banka většinu své práce již udělala. Její včasná reakce na probouzející se inflaci loni v létě se ukázala jako správná a rok probíhající restrikce už přinášejí efekt. Objem peněz v české ekonomice prudce zpomalil svůj růst, což je předpoklad pro nižší inflaci. Dobrou ilustrací měnové restrikce je hypoteční trh. Objem poskytnutých hypoték je letos zatím o polovinu nižší než ve stejném období loňského rekordního roku a vrací se tak na úrovně běžné před „covidovým“ hypotečním boomem. Méně hypoték znamená méně nových výdajů v ekonomice a tím menší tlak na růst cen.

Naopak fiskální politika jako by „nespolupracovala“. S příchodem covidu a hospodářské stagnace zastavily příjmy státního rozpočtu svůj růst a pohybují se čtvrtým rokem okolo 1,5 bilionu Kč. Výdaje však celou dobu pokračují v růstu, jako bychom stále žili v dřívější konjunktuře, a blíží se ke 2 bilionům korun. Vzniklé obří deficity jsou pak spoluviníky inflace. Letošní navržený deficit 330 mld. Kč, třetí nejvyšší v historii, znamená, že vláda si půjčí a pošle do ekonomiky o 330 mld. Kč více, než kolik z ní vybere. Tyto dodatečné výdaje zvyšují tlak na růst cen.

Inflace blížící se ke 20 procentům je mimořádná a vyžaduje součinnost měnové a rozpočtové politiky. Rozpočtová politika však zatím působí spíše proti snahám té měnové. Připomeňme, jak úspěšná kombinace měnové a rozpočtové restrikce v Československu na začátku 90. let zabránila explozi inflace. Současná snaha o redukci deficitu zatím přehlíží nepříjemnou skutečnost, že problém státního rozpočtu je v řádu stovek miliard a že leží na straně výdajů. Kosmetické úpravy rozpočtu nebo návrhy na zvláštní novou daň na několik vybraných firem pouze zabírají čas a tento výdajový problém nemohou vyřešit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.