Pokračuje razantní zlepšení spotřebitelské důvěry

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Konjukturální průzkumy za únor ukázaly smíšený obrázek. Na jedné straně pokračoval velmi razantní nárůst spotřebitelské důvěry domácností, která se dostala na nejvyšší úrovně za posledních 11 měsíců. Vyšší byla v únoru 2022, tj. před vypuknutím války na Ukrajině. Domácnosti příliš nezlepšují hodnocení své situace, ale rychle tlumí svůj pesimismus a obavy z dalšího ekonomického vývoje a zvládání finanční situace ve zbytku roku. I přes výrazný obrat za poslední 3 měsíce je celková úroveň spotřebitelské důvěry stále podprůměrná. Mezi firmami naopak došlo k zhoršení sentimentu, hlavně u firem v průmyslu. V souhrnu celkový index ekonomické situace stagnoval. Výsledky podporují očekávání, že domácí ekonomika na začátku roku by měla zastavit svůj pokles a postupně se vrátit k růstu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.