Zápisky z podzimního Mnichova

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek Ševčík je aktuálně zodpovědný za správu čtyř investičních fondů s objemem aktiv ve výši 5 mld. korun. Na denní bázi vyhledává a selektuje nové investice a následně je začleňuje do portfolia v rámci risk managementu.


Zápisky z podzimního Mnichova
#Trendy#Fondy

Ve dnech 19. – 21. září se náš investiční tým J&T zúčastnil konference Baader Bank v Mnichově. Měli jsme zde relativně vzácnou příležitost popovídat si s managementy firem z různých zemí i sektorů. Výsledkem bylo několik investic do našeho nového fondu realitních akcií a dluhopisů.Všechny německé realitní firmy, se kterými jsem se potkal, měly společný konzervativní (dle mého názoru) profil zadlužení. Bez ohledu na typ nemovitostí se vždy objem dluhu ku hodnotě nemovitostí pohyboval okolo 50 %, většinou pod nimi. A tento ukazatel je již počítán z přeceněných hodnot, kdy vlivem vyšších úrokových sazeb letos klesly ceny německých nemovitostí o 6 až 8 %. To je pokles aktiv v účetních rozvahách společností i pokles cen při reálných transakcích na německém trhu. Dle managementů se po těchto poklesech již nájemní výnosy pohybují na „zdravých“ úrovních z devadesátých let, tzn. z podobného prostředí nenulových úroků. Solventnost německých realitních firem tedy bývá solidně kryta hodnotou nemovitostí, která navíc byla poctivě revaluována. Zaujaly nás akcie Grand City Properties či INSTONE Real Estate.


Hotovostní toky jsou však neméně důležité. Firma musí ukázat časový rozpis maturit úvěrů, aby rozptýlila obavy, že bude do roka refinancovat všechny své dluhy za vyšší sazby. Až na výjimky firmy refinancují každý rok pouze menší část celkového dluhu a raději u bank, které jim dávají přívětivější sazby než kapitálový trh. Zaujalo nás prohlášení firmy Aroundtown, která jen z hotovosti na účtu pokryje maturity úvěrů do poloviny roku 2026. Výše zmíněné (a mnoho jiných) nemovitostní tituly mají také společné razantní cenové propady akcií, přestože jsme je shledali finančně zdravými. Mnichovská konference nás utvrdila v tom, že nákupy v tomto sektoru jsou příležitostí, které by se mělo využit.


Společenský průzkum – pivo chutí našince neuchvátí – ukázal, že litrové pivo v restauracích stojí 250 až 300 Kč. Co ale u nás nemáme, je atmosféra Oktoberfestu, kterou bych jednou za život každému doporučil. Dokonce i v korporátní sféře se ten týden smí téměř vše. Mezi desítky investorů v oblecích se vždy objevil někdo v typickém bavorském kroji.


Na závěr poznatek, který mi radost neudělal. Víte, co si myslí Němci o Češích? Nic. Máme na čem pracovat. Za těch pár dnů se nám snad povedlo maličko posunout k úspěchu naše investiční fondy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.