Allwyn International: Emise nových dluhopisů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Allwyn International oznámil, že zahájil nabídku několika emisí (eurové a dolarová) seniorních zajištěných dluhopisů v celkovém přepočteném objemu až 1 300 mil. EUR.

Allwyn International oznámil, že zahájil nabídku několika emisí (eurové a dolarová) seniorních zajištěných dluhopisů v celkovém přepočteném objemu až 1 300 mil. EUR. Výnos z emise společnost plánuje použít na splacení starší emise dluhopisů s kuponem 4,125 % splatné v roce 2024 v objemu 300 mil. EUR, splacení preferenčních akcií vydaných mateřskou společností Allwyn AG, splacení revolvingového úvěru v objemu 180 mil. EUR a pro další obecné potřeby společnosti. Z našeho pohledu se jedná o optimalizaci nákladů na financování.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.