PMČR: Vláda odmítla změny v protikuřáckém zákoně

1-minutové čtení
J&T specialistaKabinet včera odhlasoval, že nebude provádět žádné změny v současném znění tzv. protikuřáckého zákona. V poslední době se objevovaly aktivity z různých směrů, které měly za snahu zmírnit protikuřácký zákon, například umožnit kouření v malých barech, mít možnost vytvořit samostatné kuřárny a další. Proti byl názor, že na zhodnocení vlivu nového zákona je stále příliš brzy vzhledem k tomu, že je v platnosti ještě ani ne rok. Trh dle našeho názoru dával úspěchu pozměňovacích návrhů jen malou šanci, a proto vnímáme informaci jako neutrální. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.