Colt CZ: Valná hromada schválila navýšení kapitálu k akvizici Sellier & Bellot

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ včera informovala, že distanční („per rollam“) valná hromada konaná od 6. do 26. února schválila oba body programu. Z pohledu investorů je zásadní první schválený bod, který umožňuje navýšit základní kapitál společnosti o max. 15 milionů akcií o jmenovité hodnotě 0,10 Kč na akcii. V současnosti má Colt CZ cca 34,5 mil. akcií, tedy emise maximálního počtu 15 mil. by znamenala navýšení akciového kapitálu o 43 %. Tyto nové akcie jsou určeny výlučně jakou součást platby firmě CBC Europe za získání 100% podílu v českém výrobci munice Sellier & Bellot. CBC Europe bude moci upsat akcie za transakční cenu 200 až 950 Kč za akcii, tedy ve velmi širokém pásmu okolo současné tržní ceny akcie. Hotovostní část platby činí 350 mil. USD a hodnota akciové části bude určena mimo jiné podle hospodářské výkonnosti Sellier & Bellot v minulém roce. Schválení programu valné hromady se podle nás očekávalo vzhledem k přítomnosti majoritního akcionáře Česká zbrojovka Partners SE, který drží nyní cca 76 % akcií. Zprávu proto hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.