Moneta opět zvýšila celoroční výhled

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dosáhla za 3Q19 čistého zisku ve výši 1 058 mil. EUR, čímž překonala očekávání trhu. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 8 %, podpořeny 11% růstem hrubých úvěrů. Čistá úroková marže poklesla na 4,1 % (4,4 % ve 3Q18). Za 12% růstem výnosů z poplatků je především výrazný nárůst poplatků z prodejů produktů třetích stran (+30 %). Provozní náklady byly o 6 % vyšší r/r, což pramení především z vyšších odpisů nehmotných aktiv v souvislosti s investicemi do IT a digitalizace. Růst mezd byl plně kompenzován téměř 5% poklesem počtu zaměstnanců. Podíl nesplácených úvěrů po delší době mírně vzrostl na 1,9 % ( 1,8 %  ve 2Q). Za prvních 9 měsíců roku dosáhly rizikové náklady 27 b.b., po očištění o zisk z prodeje pohledávek pak 56 b.b.

Management zvýšil svůj dosavadní výhled na čistý zisk v tomto roce na minimálně 4 mld. Kč (doposud 3,8 mld. Kč) a návratnost hmotného kapitálu (ROTE) na minimálně 16,5 % (doposud 16,0 %). Zvýšení pramení ze snížení očekávaných rizikových nákladů na 30 – 40 b.b. (doposud 35 – 45 b.b.), vyššího výhledu na provozní výnosy (minimálně 10,4 mld. Kč, dříve 10,3 mld. Kč) a nižší očekávané efektivní daňové sazby (kolem 19,5 %, dříve 20 %).

Z našeho pohledu jsou výsledky pozitivní. Zvýšení výhledu pramení mimo jiné z lepší provozní úrovně, kvalita úvěrového portfolia zůstává dobrá a banka je nadále schopna zvyšovat svůj tržní podíl na trhu úvěrů. Management dále potvrdil očekávanou dividendu minimálně na úrovni 6,65 Kč v následujících 3 letech, což při současné ceně akcií představuje více jak 8,5% hrubý dividendový výnos.

 

v mil. Kč3Q 20193Q 2018r/rOček.  J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0091 8598%1 9871 990
  Poplatky a provize49944712%481481
  Ostatní provozní výnosy137449-69%135-
Provozní výnosy2 6452 755-4%2 6032 600
Provozní náklady-1 162-1 0956%-1 195-
Provozní zisk1 4831 660-11%1 408-
  Opravné položky-168-15111%-165-
Čistý zisk1 0581 242-15%994982

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.