Akcie ano, kryptoměny ne. Do čeho lze investovat prostřednictvím DIP?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceAkcie ano, kryptoměny ne. Do čeho lze investovat prostřednictvím DIP?
#Trendy#Cíle#dip

Obecně platí, že prostřednictvím takzvaného dlouhodobého investičního produktu budou občané ČR moci své finance zhodnocovat pomocí vybraných investičních a spořících nástrojů, které podléhají české, evropské či obdobné regulaci. DIP budou moci poskytovat pouze regulované finanční instituce (banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, samosprávné investiční fondy). Zde je přehled nejvýznamnějších titulů a odpověď na otázku, zda je budete moci zařadit do svého DIP-portfolia.


Akcie

ANO. Akcie konkrétních firem budete moci zařadit do svého dlouhodobého investičního produktu. Jedná se však o akcie, s nimiž lze „obchodovat na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě Evropské unie, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních trhů vedeném Českou národní bankou“.


Dluhopisy

ANO. Do DIP lze zařadit „dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát Evropské unie nebo centrální banka takového státu“. A také „kryté dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je zahraniční banka se sídlem v členském státě Evropské unie“.


Podílové fondy

ANO. Zároveň lze do DIP zahrnout „deriváty, které nejsou investičním cenným papírem a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku v rámci dlouhodobého investičního produktu, je-li hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna“.


Spořící účty a termínované vklady

ANO. Součástí DIP mohou být také konzervativnější nástroje zhodnocování peněžních prostředků. Tyto nástroje však nabízejí relativně nízké zhodnocení.


Kryptoměny

NE. Bitcoin, ether, solana ani další tokeny označované za „kryptoměny“ v současné době nemohou být přímo zařazeny do DIP. Situaci by změnil případný vznik veřejně obchodovaného fondu navázaného na cenu bitcoinu, k čemuž by v USA mohlo v nejbližší době dojít.


Kdo může DIP nabízet

Poskytovat dlouhodobý investiční produkt může jen banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční společnost, samosprávný investiční fond, nebo zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z těchto institucí oprávněná poskytovat své služby v České republice. Seznam poskytovatelů DIP pro ČR vede v elektronické podobě Česká národní banka.


Základní informace o DIP

Stát se snaží podporou využití kapitálových trhů podpořit občany, aby se finančně připravili na stáří a vyhnuli se propadu životní úrovně. Za tím účelem je nyní podporována trojice investičních nástrojů: penzijní připojištění, investiční životní pojištění a nově dlouhodobý investiční produkt (DIP). Ročně si přitom může občan ze základu pro daň z příjmů fyzických osob odepsat až 48 tisíc korun, prostředky na jednotlivé produkty si přitom rozhoduje sám.


Podpora zaměstnavatele

Výhodou DIP je také přímá finanční podpora zaměstnavatele. Z příspěvku stejně jako u penzijního připojištění a investičního životního pojištění neplatí odvody a je pro něj daňovým nákladem až do výše 50 tisíc korun ročně za 1 zaměstnance (limit opět zahrnuje všechny 3 produkty zabezpečení na stáří).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.