PFNonwovens odvolává valnou hromadu a svolává distanční hlasování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Vzhledem k současným opatřením kvůli Covid-19 PFNonwovens odvolává valnou hromadu, která se měla uskutečnit 8. 1. 2021. Současně dochází k rozhodnutí, aby byla valná hromada s hlavním bodem vytěsnění minorit (za cenu 719,5 Kč/akcii) provedena distančně (per rollam). Aktuální předpokládaný termín pro hlasování distanční formou je od 26. 1. do 10. 2. 2021 včetně. Rozhodným dnem pro účast bude 19. 1. 2021. Rozhodnutí by mělo být přijato dle aktuálního rozvrhu 11. 2. 2021. Více informací je k dispozici na stránkách společnosti www.pfnonwovens.cz. Vzhledem k dosavadnímu průběhu pandemie se odvolání a zároveň distanční průběh valné hromady očekávaly. Jen připomínáme, že se dále posune námi předpokládané vypořádání transakce zhruba o další měsíc. Původně jsme očekávali vypořádání transakce do přelomu loňského roku, pak bylo odsunuto nejméně o měsíc na přelom ledna a února.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.