Primoco: Růst tržeb a zisku v r. 2018; letos se očekává výrazný růst

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Primoco dnes v prezentaci pro investory zveřejnilo hospodářské ukazatele za r. 2018 a výhled na letošní rok. Tržby loni činily 27,53 mil. Kč, což znamenalo prudký nárůst oproti r. 2017 (1,15 mil. Kč). Společnost loni prvně realizovala tržby z prodeje bezpilotních letadel, zatímco v předchozích letech probíhal vývoj a téměř žádné tržby realizovány nebyly. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 4,08 mil. Kč, tj. EBITDA marže činila 14,8 %. Tato marže byla výrazně nižší než za první tři kvartály roku (38,3 %), což je podle nás způsobeno tím, že společnost ve 4Q18 objednala a zaváděla systém řízení SAP. Tento náklad proto považujeme spíše za dočasný. Čistý zisk loni dosáhl 0,38 mil. Kč. Společnost očekává, že letos prodá 80 letadel, přičemž vzhledem k současným výrobním možnostem bude schopna dodat zákazníkům 30 kusů. Objem uzavřených zakázek by tak měl letos činit cca 1 mld. Kč, z čehož by do tržeb podle firmy mohlo letos jít cca 282 mil. Kč. Společnost zatím neoznámila podpis významného kontraktu, ale do konce 1. kvartálu očekává podpis prodeje 5 letadel. Letos by Primoco mělo rovněž dokončit certifikaci bezpilotního letadla v Rusku a v příštím roce začít s leteckými pracemi (monitoring ropovodů a plynovodů). V dalších letech čeká Primoco plynulý růst dodaných kusů letadel i tržeb. Výsledky za loňský rok vzhledem k probíhajícímu rozjezdu výroby a zavádění systémůpodle nás nepřinášejí překvapení. Výhled na letošní rok je mírně nad naším očekáváním, na druhou stranu mírně negativně mohou investoři vnímat, že společnost zatím neoznámila podepsání významného kontraktu. Celkově hodnotíme výsledky neutrálně.

 

 

mil. Kč2018r/r2017
Tržby27,532302%1,15
EBITDA4,08n.m.-2,04
marže14,8%n.m.-177,7%
Provozní zisk2,03n.m.-7,05
Čistý zisk0,38n.m.-7,64

Zdroj: Primoco UAV


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.