Rohlik Group zvýšil tržby o polovinu, nepozoruje zpomalení po pandemii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Společnost Rohlik Group vykázala za období od května 2021 do dubna 2022 tržby ve výši 490 mil. EUR (cca 12 mld. Kč), což znamená meziroční nárůst o 53 %.


Společnost Rohlik Group vykázala za období od května 2021 do dubna 2022 tržby ve výši 490 mil. EUR (cca 12 mld. Kč), což znamená meziroční nárůst o 53 %. K růstu přispělo otevření nových trhů, především Mnichova a Frankfurtu loni, a podle šéfa společnosti Tomáše Čupra zároveň není vidět zpomalování růstu po odeznění pandemie Covid-19. Letos se německá část společnosti pod značkou Knuspr.de rozšíří do Hamburku a zároveň se služba brzy spustí v italském Milánu a rumunské Bukurešti pod názvem Sezamo. Itálie by měla být po Německu druhým největším trhem firmy. Společnost neuvedla čísla k ziskovosti, ale informovala, že na českém trhu je EBITDA setrvale kladná od r. 2018 a že letos by čtyři stávající trhy společnosti (ČR, Maďarsko, Rakousko a Německo) měly již všechny přispívat k zisku. Rohlik Group plánuje významnou investici ve výši 45 mil. EUR do automatizace skladů v Praze, Mnichově a Hamburku v letošním roce. Kladně hodnotíme především vyjádření společnosti k očekávané ziskovosti dosavadních trhů. Společnost Rohlik.cz Finance má emitované dluhopisy Rohlik Fin. 5,5/2026, které se obchodují na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.