ČEZ: Vláda projedná opatření proti rostoucím cenám energií, paliv a dalších surovin

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Vláda plánuje ve středu projednat případná opatření proti prudkému zdražování energií, paliv a dalších surovin. Podle vyjádření ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečka se může jednat o úpravy DPH a spotřebních daní u některých produktů, nastavení nových slev na poplatníka či zastropování cen. V tuto chvíli nelze odhadnout, jakou cestou se vláda vydá. Na základě dosavadních prohlášení předpokládáme, že se bude snažit v případě elektřiny o adresnou pomoc nejvíce postiženým domácnostem a firmám. Nepředpokládáme tak u elektřiny plošné zastropování cen či podobná opatření, která by mohla výrazněji dopadnout do hospodaření ČEZu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.