TMR: Nové akcie budou vydány za 19 EUR/ks, pomohou ke snížení dluhu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) v pátek oznámila, že její valná hromada schválila návrh na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo bude mít právo vydat až 6 315 790 nových akcií, což by znamenalo téměř zdvojnásobení celkového počtu akcií ze současných 6 707 198 kusů. Nové akcie budou moci koupit současní a noví investoři, a to za cenu 19 EUR/akcii (469 Kč). Tato cena je 5 % pod poslední zavírací cenou 20 EUR na bratislavské burze a asi 8 % pod páteční zavírací cenou v Praze 510 Kč. Při emisi maximálního schváleného počtu akcií by tak společnost získala cca 120 mil. EUR nového kapitálu. Předseda představenstva TMR Igor Rattaj uvedl, že navýšení kapitálu by mohlo být impulzem pro celou společnost, neboť by pomohlo se snížením dluhu, který se nahromadil během pandemie covidu, přineslo by zdroje na další rozvoj a v konečném důsledku by mohlo umožnit znovu vyplácet dividendy. To by firmu podle Rattaje učinilo i atraktivnější na burze. Navýšení kapitálu byl pro současné akcionáře znamenalo významný ředicí efekt kvůli navýšení počtu akcií, s největší pravděpodobností by však významně zvýšilo čistý zisk firmy díky snížení úrokových nákladů. Konkrétní parametry počtu vydaných akcií a užití nového kapitálu budou známy až při případném rozhodnutí managementu vydat nové akcie. Oznámený diskont emisní ceny akcií vůči poslední tržní ceně není vysoký, i tak však očekáváme přizpůsobení tržní ceny akcií TMR oznámené emisní ceně 19 EUR (469 Kč).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.