Makro: ČNB dnes asi opět sníží úrokové sazby

1-minutové čtení
J&T specialistaDnes bude bankovní rada ČNB na řádném zasedání diskutovat o nastavení měnové politiky. Po mimořádném snížení sazeb o 50 bazických bodů na 1,75 % minulé pondělí (16. 3.) očekáváme další snížení sazeb o 25 bazických bodů na 1,50 % (2T repo). Podle agentury Bloomberg větší část trhu očekává dokonce snížení sazeb o 50 bazických bodů. Postupné snižování sazeb může ČNB odůvodnit výrazným oslabením koruny, které také přináší uvolnění měnových podmínek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.