Moneta dokončila prodej dalšího balíku pohledávek v selhání

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta oznámila dokončení prodeje balíku pohledávek v selhání v nominální hodnotě 634 mil. Kč, z kterého zaúčtuje zisk ve výši 201 mil. Kč. Od začátku tohoto roku pak banka již prodala úvěry v nominální hodnotě 760 mil. Kč se ziskem 220 mil. Kč. V minulém roce banka prodala nesplácené úvěry ve výši přibližně 1 mld. Kč a zaúčtovala z prodeje zisk 247 mil. Kč. Začátkem února, v rámci výsledků za minulý rok, management avizoval podobný plán i pro tento rok, nicméně ten je již téměř splněn v průběhu prvního kvartálu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.