Digitální persona: Umělá inteligence vstupuje do reálného lidského světa

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDigitální persona: Umělá inteligence vstupuje do reálného lidského světa
#J&T Ventures#Trendy#Úspěch

Díky generativní umělé inteligenci, velkým jazykovým modelům a revoluční technologii GPT se otevřely dveře do nekonečného světa možností. Jak se ale na rychlé a transformativní změny adaptovat a neztratit hlavu?


Dejme pro teď stranou apokalyptické scénáře, že umělá inteligence všem sebere práci a začne člověka ovládat. Ačkoli bych na následujících řádcích docela rád maloval představu dokonalé umělé inteligence, která nechybuje, vykonává většinu úkolů lépe než člověk a zítra vám ji doručím do firmy, není tomu ani zdaleka tak.

Tento mylný obrázek je podporován nejčastější chybou, kterou lidé při představě o umělé inteligenci dělají – vnímají ji jako předstupeň k filmu Terminátor od Jamesa Camerona, jako pokus o vytvoření přesné repliky lidského chování. Umělá inteligence ale není člověk a je chybou snažit se ji takto vnímat.

V Born Digital se proto snažíme unikátní sílu technologie a lidského přístupu kombinovat. Tato kombinace nám umožňuje vytvářet řešení každodenních problémů tím, že umělou inteligenci přenášíme z digitálního prostředí (kde je nejčastěji využívána) do fyzického světa v podobě digitální persony, která lidem může neskutečně pomáhat. Život s digitálními personami

Vysvětleme si princip digitální persony na příkladu z oblasti zdravotnictví. V České republice, ale i po celém světě čelíme nedostatku lékařů (podle WHO bude do roku 2030 chybět až 15 milionů zdravotnických pracovníků).

Zkuste si teď vzpomenout na svou poslední návštěvu u lékaře a zvažte, kolik času lékař věnoval psaní lékařských zpráv, předepisování léků, doporučování dalších vyšetření nebo jiným úkolům prováděným na počítači. Podle výzkumu lékaři tráví více než 51 % svého času těmito administrativními úkoly. Jedná se přitom o cenný čas, který by mohli věnovat pacientům.

Právě s tím může pomoci digitální lékařský asistent z dílny Born Digital. Funguje tak, že lékař rozhovor s pacientem nahrává, nemusí v průběhu vyšetření nic zapisovat, protože přepis rozhovoru automaticky zhotoví technologie. Ta na závěr dokonce vygeneruje i celou lékařskou zprávu. Cílem digitálního lékařského asistenta je minimalizovat čas, který doktoři tráví administrativními úkoly, aby se zlepšila péče o pacienty, snížila se průměrná délka návštěvy a zkrátily se čekací doby.

Pomůže i s úsporami státu

V rámci Evropské unie utratíme ročně neuvěřitelných 179 miliard eur za zaměstnance ve státní správě (OECD). Představte si, kolik bychom ušetřili, kdyby se nám podařilo byť jen 1 % těchto míst doplnit digitální personou. Tu totiž můžeme využít i pro ušetření nákladů v rámci veřejného sektoru, a to v podobě digitálního úředníka. Jedná se o unikátní kombinaci řečových technologií a prvků vizuální, generativní a konverzační umělé inteligence.

Digitální úředník bude schopen vykonávat různé administrativní úkoly, včetně schopnosti identifikovat, na základě rozpoznání obličeje, zda osoba odpovídá identifikačnímu dokumentu, skenovat dokumenty, poskytovat pokyny pro jejich vyplnění (například daňová přiznání nebo příspěvky na bydlení) a nakonec automatizovat proces jejich zpracování.

Případně dokáže člověka propojit i na živého úředníka, který může rovnou obrazovku na dálku ovládat, vytisknout požadované dokumenty a dovysvětlit občanům, co zrovna bude potřeba. V krátké budoucnosti tak může digitální úředník vyřešit problém s nedostatkem poštovních a veřejných úřadů v odlehlých vesnicích a komunitách. Vedle toho se ale stane nenahraditelným pomocníkem v bankách či pojišťovnách.

Nejlepšího kamaráda v technologii nehledejte

Psychologie za našimi digitálními personami však není dostatečně pokročilá na to, aby nahradila romantického partnera nebo nejlepšího přítele. Jak jsem již avizoval na začátku – budoucnost a úspěch naší společnosti netkví v nahrazování lidí umělou inteligencí, ale v síle jejich kombinace. Naší dlouhodobou vizí je, aby naše technologie byla pro lidi nástrojem pro řešení problémů a možností navazovat hodnotné vztahy – ať už se zákazníky, pacienty, občany, nebo třeba studenty.

Mimo to, co je digitální persona schopna v současnosti, existuje nekonečné množství potenciálních budoucích aplikací. V rámci digitálního lékařského asistenta by umělá inteligence jednoho dne mohla vytvářet třeba databáze lékařských zpráv, které by předpovídaly epidemie nebo pandemie. Analýza umělé inteligence by mohla posunout lidstvo do nové éry zdravotnictví se schopností předpovídat epidemie stejně, jako dnes předpovídáme počasí.

O dalších možnostech, kde umělou inteligenci implementovat nebo jak ji začít kombinovat s lidskými zdroji, se dočtete na www.borndigital.ai.

Zenon Sliwka, Zakladatel a obchodní ředitel společnosti Born Digital

„Do společnosti Born Digital jsme investovali v roce 2021. Už v té době využívala pro své řešení v podobě digitálních asistentů neuronové sítě, které jsou základem dnešní umělé inteligence. Tenkrát však modely ještě neměly dostatečné množství dat na to, aby konverzace s digitálním asistentem byla od té lidské k nerozeznání.

Vzhledem k současnému vývoji umělé inteligence, a to zejména velkých jazykových modelů, se ale Born Digital posouvá od implementace digitálních asistentů k vývoji dalších velmi zajímavých use casů. Díky svým zkušenostem s konverzační, vizuální a datovou umělou inteligencí může nové možnosti využití nabídnout na trhu v rekordní rychlosti a kvalitě. Jedná se o řešení v rámci zdravotnictví, státní správy nebo třeba právnických služeb. V současné chvíli je Born Digital v přední linii praktického využití umělé inteligence ve fyzickém světě.“

David Polach, Principal, J&T Ventures


Související článek o umělé inteligenci si můžete přečíst zde.
Zenon Sliwka a David Polach byli také hosté našeho diskuzního pořadu J&T Bank Talks 
Záznam diskuze si můžete poslechnout na Twitteru nebo oblíbených podcastových aplikacích (SpotifyApple podcastGoogle podcastmp3 ke stažení).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.