Bezvavlasy: Rychlý růst v 9M23 pokračoval, výhled potvrzen

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Bezvavlasy, která je druhým největším prodejcem vlasové kosmetiky v ČR, oznámila za 9 měsíců roku nárůst tržeb o 43,9 % r/r na 494,7 mil. Kč z loňských 343,9 mil. Kromě prodeje kadeřnictvím rostl i český e-shop, který šel proti trendu celého e-commerce trhu a podle firmy zvýšil ve 3Q tržby o 21 % r/r. V hospodaření se projevila provozní páka, když zisk před odpisy EBITDA přidal za tři čtvrtletí roku 47,5 % r/r na 32,6 mil. Kč a zisk před zdaněním +65,5 % r/r na 33,8 mil. Kč. Management potvrdil výhled na letošní krok, který počítá s růstem tržeb na 700 – 732 mil. Kč (v průměru +37 % r/r) a ziskem EBITDA 52 – 66 mil. Kč (+53 % r/r). Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.