J&T BANKA dosáhla za první polovinu roku miliardového čistého zisku. Bilanční suma banky ke konci sledovaného období pak přesáhla 146 miliard korun.

2-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela dle neauditovaných konsolidovaných výsledků první pololetí roku 2015 s bilanční sumou ve výši 146,747 miliard korun, což představuje 17% meziroční nárůst. Čistý zisk za dané období činil 1,035 miliard korun a zaznamenal tak v meziročním porovnání 11% růst.

Na růstu bilanční sumy se projevil především výrazný 19 miliardový nárůst klientských vkladů, které tak dosáhly k 30. 6. 2015 hranice téměř 119 miliard korun (meziročně +19%). U vkladů tak banka potvrdila stabilní a kontinuální růst, přičemž více než 60 % vkladového portfolia tvoří vklady se splatností nad 1 rok. Růst vykázaly také úvěry (75,5 miliard korun), kterých bylo poskytnuto meziročně o 9 % více. Pozitivní růst bilance banky se projevil i v 9% meziročním růstu čistých úrokových výnosů (nárůst o 130 milionu korun na 1,503 miliardy korun). Ve struktuře aktiv výrazně vzrostla i likvidní aktiva, která dosáhla úrovně 46,5 miliardy korun.

„Příznivých výsledků bylo dosaženo i díky zájmu klientů o investiční příležitosti. V prvním pololetí jsme úspěšně uvedli na trh hned několik dluhopisových produktů společností CPI, Dairewa či EPH, což jasně prokazuje opětovný zájem investorů o vyšší zhodnocení volných finančních prostředků. Administrace samotných emisí a investičních produktů pak také vedla k 25% nárůstu čistých výnosů z poplatků a provizí,“ doplňuje výsledky Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

J&T BANKA ke konci června 2015 vykázala vlastní kapitál ve výši 14,94 miliard korun. Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 11,84 %.