Pegas Nonwovens: Výsledky nad odhady, splnění cíle - rozšířený komentář

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pegas Nonwovens oznámil dnes ráno výsledky za 4Q17, které překonaly očekávání trhu. Zároveň Pegas splnil své cíle na minulý rok a cíl pro tento rok je nad očekáváním. Podle očekávání letos nebude navržena dividenda. 

Tržby vzrostly meziročně o 10 % na 53,4 mil. EUR. Nárůst je díky růstu objemu vzhledem k spuštění nové výrobní linky a růstu cenové hladiny polymerů. Objem výroby ve 4Q17 překonal naše očekávání o 5,4 %. EBITDA 13,7 mil. EUR (8,7 % r/r), která je jednou z nejvyšších v historii společnosti, překonala téměř o 12 % naše očekávání i očekávání trhu. Růst je kvůli přecenění opčního plánu, kdy ve 4Q17 byl efekt mírně pozitivní (163 tis. EUR), zatímco ve 4Q16 činil -1 mil. EUR. Č. zisk dosáhl 3,5 mil. EUR (233,4 % r/r) a stejně jako EBITDA překonal odhady. Č. zisk meziročně podstatně vzrostl, je to kvůli vyšší reportované EBITDA a nižším daňovým položkám. 

Celoroční EBITDA je 44,7 mil. EUR, což je ve shodě s cílem společnosti na 43-50 mil. EUR. EBITDA očištěná o přecenění opčního plánu je dokonce 47,8 mil. EUR a blíží se hornímu konci uvedeného cíle.  

Letos odhaduje vedení společnosti EBITDA ve výši 1,22-1,38 mld. Kč. Naše očekávání je na 1,25 mld. Kč. 

Čistý dluh dosáhl na konci minulého roku 195 mil. EUR (161 mil. EUR na konci r. 2016 a 167,7 mil. EUR v 9M17). Meziroční nárůst dluhu souvisel s investicemi do rozvoje (nové výrobní kapacity v ČR a JAR) a v samotném 4Q17 také s výplatou dividendy. Zadlužení vyjádřené poměrem ČD/EBITDA je 4,37x (3,45x na konci 2016 a 3,85x v 9M17), po očištění 3,96x. Růst zadlužení je kombinací mírně nižší celoroční EBITDA a růstu dluhu. 

Kvartální report hodnotíme pozitivně, zejména vysokou produkci. Samotná čísla za 4Q17 jsou vysoko nad odhady. Pegas splnil své celoroční cíle. Navíc projekce na tento rok (střední hodnota) je nad naším i tržním očekáváním. Jedinou skutečností, která mírně kazí pozitivní dojem z reportovaných výsledků, je, že vedení Pegasu letos nenavrhne nevyplatit dividendu. To je ale všeobecně očekávaná skutečnost a neměla by být pro trh překvapením. Očekáváme pozitivní reakci investorů. 

tis. EUR4Q174Q16r/rKons.rozdílJ&Trozdíl
Tržby53 42048 58210,0%56 110-4,8%56 109-4,8%
EBITDA13 67712 5788,7%12 24011,7%12 23511,8%
   marže25,6%25,9%-0,3pb21,8%3,8pb21,8%3,8pb
EBIT9 0288 5225,9%7 80015,7%7 80015,7%
   marže16,9%17,5%-0,6pb13,9%3,0pb13,9%3,0pb
Čistý zisk3 5071 052233,4%3 3205,6%3 3185,7%

Zdroj: Pegas Nonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.