Moneta: Čistý zisk pod odhady kvůli vyšším opravným položkám

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta dosáhla za 2Q20 čistého zisku ve výši 469 mil. Kč (-54 %), výrazně pod odhady trhu. Srovnání s předchozími kvartály je výrazně ovlivněno konsolidací Wüstenrot CZ, zklamání oproti očekávání trhu je pak dáno vyššími opravnými položkami.


Moneta dosáhla za 2Q20 čistého zisku ve výši 469 mil. Kč (-54 %), výrazně pod odhady trhu. Srovnání s předchozími kvartály je výrazně ovlivněno konsolidací Wüstenrot CZ, zklamání oproti očekávání trhu je pak dáno vyššími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 7 %, což je kombinace 47% růstu hrubých úvěrů a nižší čisté úrokové marže (2,9 % vůči 3,9 % ve 2Q20). Za 6% propadem výnosů z poplatků je nižší aktivita klientů v souvislosti s dopady Covid-19 a relativně malý příspěvek akvírovaných aktiv Wüstenrot k této položce. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 1,6 % (1,9 % v 1Q) zásluhou lepší kvality úvěrů Wüstenrot CZ. Opravné položky nicméně výrazně vzrostly na 1,8 mld. Kč v souvislosti s aktualizací rizikových modelů o zhoršující se makroekonomické projekce. Banka zároveň využila mimořádné zisku ze zaúčtování negativního goodwillu plynoucího z rozdílu mezi kupní cenou a účetní hodnotou aktiv Wüstenrot (0,9 mld. Kč oproti našemu oček. 750 mil. Kč).

Společnost dále zveřejnila aktualizovaný výhled pro roky 2020-2022, kde v tomto roce očekává čistý zisk minimálně na úrovni 2,1 mld. Kč, s růstem na 2,7, respektive 3,8 mld. Kč v následujících dvou letech.

Na první pohled nevidíme ve zveřejněných informacích výraznější překvapení. Hlavní provozní položky jsou víceméně v souladu s očekáváním. Vyšší opravné položky bez zhoršení kvality úvěrů pak vytváří polštář pro případný růst nesplácených úvěrů v budoucnu.

v mil. Kč2Q 20202Q 2019r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0831 9557%2 1322 111
  Poplatky a provize457484-6%452467
  Ostatní provozní výnosy1 163200482%955958
Provozní výnosy3 7032 63940%3 5393 536
Provozní náklady-1 384-1 22113%-1 455-1 386
Provozní zisk2 3191 41864%2 0842 150
  Opravné položky-1 849-147--1 209-1 285
Čistý zisk4691 029-54%851819
Zdroj: J&T Banka, Erste Group     
      

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.