Pilulka v 1H22 rostla o 10 % navzdory slabému e-commerce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Bratři Petr a Martin Kasovi uvedli v článku pro Czech Crunch, že Pilulce za 1. polovinu roku rostly tržby o 10 % r/r. Ve 2. kvartále to přitom bylo dokonce 30 % r/r. Pilulka tak dokázala růst i navzdory celkově oslabujícímu e-commerce trhu. Kasovi zároveň potvrdili, že letos chystají vstup na dva nové trhy. Zprávu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.