Photon Energy: Opětovné výrazné snížení výhledu na tržby

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 



Společnost reportovala výsledky hospodaření za třetí kvartál tohoto roku. Tržby dosáhly 19,2 mil. EUR (-46 % r/r), EBITDA 1,9 mil. EUR (-85 % r/r) a čistá ztráta 2,2 mil. EUR. Finanční výkonnost byla negativně ovlivněna především nižšími cenami elektřiny, vyšším počtem zaměstnanců a vyššími úrokovými náklady. Za samotné 3Q byla průměrná realizovaná cena elektřiny 161 EUR/MWh, zatímco ve 3Q minulého roku to bylo 413 EUR/MWh. Objem vyrobené elektřiny pak meziročně vzrostl o 33 % na 43,3 GWh díky novým kapacitám v Rumunsku. Management zároveň snížil výhled na celý rok, kde nyní očekává tržby 75–80 mil. EUR poté, co byl výhled snížen již v polovině srpna ze 150 na 110 mil. EUR. Předchozí výhled na EBITDA ve výši 10 mil. EUR by měl být dosažen za předpokladu, že bude dokončen probíhající prodej projektu fotovoltaické elektrárny v Polsku. Z našeho pohledu jsou zveřejněné výsledky negativní. Chápeme, že ceny elektřiny jsou mimo kontrolu managementu, ale takto výrazné opakované snižování výhledu, kde očekávané tržby snížil management na polovinu v průběhu půl roku, nepůsobí z pohledu investorů dobře. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.