ČEZ: Dnes se koná valná hromada

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost dnes pořádá valnou hromadu akcionářů. Představenstvo navrhlo ze zisku minulého roku vyplatit dividendu 117 Kč na akcii, následně ministerstvo financí podalo protinávrh s výplatou 145 Kč (13,9% hrubý dividendový výnos). Vzhledem k 70% podílu státu se dá očekávat, že bude schválen tento protinávrh na vyšší výplatu. Na programu jednání nejsou žádné body týkající se rozdělení společnosti či dalších kroků vedoucích k tomu, aby stát získal plnou kontrolu nad výrobními zdroji. Neočekáváme, že by valná hromada přinesla jakékoliv výraznější impulzy pro cenu akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.