ČEZ: Dnes se koná valná hromada

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Společnost dnes pořádá valnou hromadu akcionářů. Představenstvo navrhlo ze zisku minulého roku vyplatit dividendu 117 Kč na akcii, následně ministerstvo financí podalo protinávrh s výplatou 145 Kč (13,9% hrubý dividendový výnos). Vzhledem k 70% podílu státu se dá očekávat, že bude schválen tento protinávrh na vyšší výplatu. Na programu jednání nejsou žádné body týkající se rozdělení společnosti či dalších kroků vedoucích k tomu, aby stát získal plnou kontrolu nad výrobními zdroji. Neočekáváme, že by valná hromada přinesla jakékoliv výraznější impulzy pro cenu akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.