ČNB snížila úrokové sazby o 50 bodů na 5,75 %

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


ČNB snížila úrokové sazby o 50 bodů na 5,75 %
#Trendy#Ekonomika

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes podle očekávání snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 5,75 % (2T repo). Hlasování nebylo úplně překvapivé, bylo v poměru 5:2, když dva členové rady zvedli ruku pro snížení sazeb o 75 bazických bodů. Ze strany ČNB jde o třetí snížení sazeb v řadě (prosinec, únor, březen) a podruhé v řadě o 50 bazických bodů. Celkové vyznění dnešního zasedání bylo ovšem opatrnější, než bylo předchozí zasedání v únoru.


Nic neuspěchat a pozor na proinflační rizika

Inflace na začátku roku překvapila a vrátila se k úrovni 2 procent, ale bankovní rada nadále vidí ve výhledu spíše proinflační rizika, která mohou opět vést k nárůstu míry inflace v následujících čtvrtletích. Proto se bankovní rada shodla, že bude pokračovat v restriktivní měnové politice a snižovat sazby postupně, tj. pomaleji, než naznačuje prognóza ČNB.

Guvernér Michl na tiskové konferenci uvedl, že rychlost snižování sazeb se bude odvíjet od vývoje inflace, zejména na jádrové úrovni, a také od kurzu koruny. Hlavně u druhého faktoru jde o obrat, protože po únorovém zasedání se zdálo, že význam kurzu koruny v rozhodování o sazbách výrazně poklesl. Právě slabší kurz koruny a stále výrazně nadprůměrný růst cen služeb (5,2 % r/r v únoru) budou pravděpodobně dva hlavní faktory, které ovlivní vývoj sazeb na dalších zasedáních. Jako jediné protiinflační riziko vidí bankovní rada horší ekonomický vývoj v zahraničí, hlavně v Německu.


Nevyjasněná úroveň neutrální sazby

Guvernér Michl zmínil, že v bankovní radě zatím nepanuje shoda nad neutrální úrokovou sazbou, tedy úrovní sazeb, kde plánuje ČNB sazby držet dlouhodobě. Na druhou stranu se podle guvernéra ukazuje, že tato úroveň bude výš, než se předpokládalo v minulosti. ČNB s novou makroekonomickou prognózou v květnu představí i analýzu neutrální úrokové sazby.

Nadále za hlavní scénář považujeme, že ČNB sazby bude dál snižovat postupně, tj. o 50 bazických bodů, a na dalším zasedání (2. května) by 2T repo sazba klesla na 5,25 %. Během léta pokles sazeb již může zvolnit a na konci roku očekáváme sazby ČNB kolem 4 procent (2T repo).


Koruna k euru na rozhodnutí nereagovala a v reakci na tiskovou konferenci guvernéra ČNB Michla posílila o 10 haléřů na 25,2 CZK/EUR. Na peněžním trhu se sazba 2letého úrokového swapu zvedla o pár bodů na měsíční maximum 3,95 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.