VIG: Podle předběžných čísel dosáhl zisk před zdaněním v minulém roce 510 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Pojišťovna oznámila, že podle předběžných neauditovaných čísel dosáhla za minulý rok zisk před zdaněním ve výši 510 mil. EUR, předepsané pojistné 11 mld. EUR a kombinovaný ukazatel (combined ratio) na úrovni 94,1 %. Výsledky jsou na všech úrovních lepší v porovnání s výhledem managementu, který počítal se ziskem v rozmezí 450-500 mil. EUR, předepsaným pojistným mírně nad úrovní roku 2020 (10,4 mld. EUR) a kombinovaným ukazatelem okolo 95 %. Na druhou stranu s ohledem na reportované výsledky za prvních 9 měsíců minulého roku se nejedná o výrazné překvapení a překonání výhledu bylo již trhem očekáváno. Úplné výsledky společnost zveřejní 8. března.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.