Moneta: Výsledky bez výraznějších překvapení, výhled potvrzen

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta Neutrální

Moneta dosáhla za 1Q20 čistého zisku ve výši 598 mil. Kč (-18 %), mírně nad odhady trhu (576 mil. Kč). Jednotlivé položky výsledovky jsou oproti očekávání bez výraznějších překvapení, když mírně nižší provozní výnosy jsou kompenzovány nižšími náklady a nižšími opravnými položkami. Čisté úrokové výnosy vzrostly meziročně o 2 %, což je kombinace 44% růstu hrubých úvěrů, z velké části jako důsledek akvizice Wüstenrot CZ, a nižší čisté úrokové marže (2,8 % vůči 3,6 % ve 4Q20). Výnosy z poplatků mírně vzrostly oproti předchozímu kvartálu i oproti stejnému období minulého roku (+2 % r/r). Za 8% propadem celkových provozních výnosů je pak především mimořádný zisk z prodeje dluhopisů (277 mil. EUR) v 1Q20, na očištěné bázi by provozní výnosy byly meziročně o 1 % vyšší. Za výrazným růstem provozních nákladů (+14 %) je konsolidace Wüstenrot CZ a vyšší odpisy související s investicemi do IT a vyšší platby do regulatorních fondů. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,8 % (2,3 % ve 4Q20 a 1,9 % v 1Q20), rizikové náklady pak byly na úrovni 73 b.b. Kapitálová přiměřenost dosáhla 18,5 %. Management dále potvrdil všechny své předchozí výhledy na následující roky.

Výsledky podle našeho názoru nepřinesly žádné překvapení, vývoj hospodaření je víceméně v souladu s očekáváním trhu a s celoročním výhledem managementu. Z pohledu akcií jsou nyní samotná čísla v pozadí jednání o akvizici Air Bank. Konferenční hovor k výsledkům management pořádá dnes od 15:00 SEČ.

 

v mil. Kč1Q 20211Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0742 0432%2 1132 099
  Poplatky a provize4994863%470481
  Ostatní provozní výnosy109395-72%143139
Provozní výnosy2 6822 924-8%2 7262 723
Provozní náklady-1 517-1 33214%-1 560-1 524
Provozní zisk1 1651 592-27%1 1661 199
  Opravné položky-418-684-39%-448-485
Zisk před zdaněním747908-18%718713
Čistý zisk598731-18%575576

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.