Makro: Růst mezd ve 1Q zpomalil

1-minutové čtení
J&T specialistaPrůměrná mzda (hrubá, nominální) ve 1Q vzrostla meziročně o 5,0 % na 34 077 Kč (6,2 % v 4Q). Reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) byly vyšší o 1,4 % r/r. Tempo růstu mezd kleslo na nejnižší úroveň za poslední 4 roky, u reálné mzdy dokonce od roku 2013. Podle očekávání došlo u většiny oborů ke zpomalení mzdového vývoje. Kromě několika výjimek nešlo zatím o reakci na šok spojený s Covid-19, ale trend, který začal již v druhé polovině loňského roku. Například růst mezd ve zpracovatelském průmyslu (4,0 %) byl nejnižší od roku 2015. V 2Q očekáváme, že dojde k dalšímu zpomalení mzdového růstu. Za celý rok očekáváme růst mezd o 4,0 % (7,1 % v 2019).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.