Rohlík Group na burze do 3-7 let

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Tomáš Čupr v rozhovoru pro E15 mimo jiné uvedl, že jedním ze strategických plánů je uvést akcie společnosti Rohlík na veřejný trh

Tomáš Čupr v rozhovoru pro E15 mimo jiné uvedl, že jedním ze strategických plánů je uvést akcie společnosti Rohlík na veřejný trh. Tento plán je aktuálně dle jeho slov v horizontu 3-7 let a závisí na mnoha faktorech, jako je kondice trhu nebo samozřejmě samotné společnosti, která má před sebou kromě jiného plány rozjezdu v několika zemích (např. Německo, Itálie a další). Možný vstup akcií na veřejný trh by mohl být pozitivní informací pro držitele dluhopisů společnosti vzhledem k tomu, že by mohl přinést i nový kapitál a samozřejmě dále více posílit transparentnost společnosti. Avšak současně vnímáme, že se prozatím jedná o poměrně vzdálené období.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.