PMČR: Očekávaná čísla a dividenda za rok 2018

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR zítra (26. 3.) zveřejní svá čísla za 2018 společně s pozvánkou na valnou hromadu. Naše odhady jsou postaveny na nekonsolidovaných číslech. Očekáváme 5,6% r/r růst tržeb na 12,3 mld. Kč, který by měl být podpořen 16,6% růstem v ČR (cenový efekt + nové produkty bez daně). Naopak Slovensko a výrobní služby by měly dle našeho očekávání zaznamenat pokles. Data odvozujeme ze statistiky zahraničního obchodu. Vyšší podíl ČR na celkových tržbách a zároveň cenově dražší nové produkty by měly vést k vylepšení provozní EBITDA marže o 1,0 p.b. na 44,1 %. Absolutní EBITDA by měla dosáhnout na 5,4 mld. Kč (+8,1 % r/r). Čistý zisk by měl vykázat růst o 7,1 % na 1,4 mld. Kč.

Očekáváme, že investoři budou sledovat vývoj v segmentu výrobní služby, který již v 1H naznačil větší pokles. Naše projekce počítá s 13,3% r/r poklesem za celý rok. Zajímavý bude i komentář k novým produktům (IQOS resp. HEETS). Hlavním tématem bude opět dividenda, kde čekáme 1 160 Kč či 8,0% hrubý div. výnos, což považujeme za stále velmi silný a pro mnoho investorů lákavý výnos. 

 

IFRS nekons. (mil. Kč)oček. 20182017r/r
Tržby12 32211 6745,6 %
EBITDA5 4395 0338,1 %
EBITDA marže44,1 %43,1 %1,0 p.b.
Čistý zisk3 7743 5257,1 %
Čistý zisk na akcii (p.a.)1 3751 2847,1 %
Dividenda (Kč)1 1601 0807,4 %
Hrubý div. výnos (%)8,0 %7,5 % 

Zdroj: PMČR, J&T Banka

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.