Důchodový věk může přinést propad životní úrovně. Investice ho pomáhají vyvážit

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceDůchodový věk může přinést propad životní úrovně. Investice ho pomáhají vyvážit
#Cíle#Starosti

Propad životní úrovně hrozí velké části lidí po nástupu do starobního důchodu. Lze tomu však zabránit chytrým investováním v průběhu profesního života. Jak to udělat nejlépe?

Pravděpodobný propad životní úrovně po vstupu do penze je smutný, ale nepopiratelný fakt. Po vstupu do starobní penze se příjmy domácnosti sníží, protože mzdu nahradí právě státní příspěvek. V současné situaci sice platí, že průměrný důchod představuje zhruba 50 procent průměrné mzdy, do dalších let je ale jisté, že mzdy porostou rychleji.

Matematika je tak neúprosná. Lidem s průměrnou mzdou klesne příjem na polovinu, lidem s podprůměrnou mzdou zhruba o 30 procent. Nejhůře na tom pak budou lidé s nadprůměrnou mzdou, kteří by se spoléhali jen na státní důchod. Lidem, kteří vydělávají trojnásobek průměrné mzdy, klesne příjem až o 70 %.

Abychom se vyhnuli propadu životní úrovně, musejí se na důchod připravit již během aktivního života a tou hlavní přípravou jsou investice.


Dlouhodobě v plusu

Data totiž naznačují, že průměrný roční výnos portfolia složeného z amerických akcií za posledních 30 let dosáhl zhodnocení 7,5 procenta. Znovu je třeba připomenout, že jde o průměrně roční zhodnocení. A to i při započtení jednoho roku, kdy takové portfolio propadlo o téměř 40 procent. Při snížení rizika tím, že by 40 procent portfolia představovaly dluhopisy, roční výnos by byl stále 6,6 procenta. Připomeňme, že dlouhodobá inflace v rozvinutém světě je kolem dvou procent. I reálný výnos tak zůstává výrazně v plusu.

Podstatnou otázkou je, kolik korun měsíčně by měl každý člověk na dlouhodobé investice na stáří dávat. Podle odborníků to však není správně položená otázka. Záleží totiž na tom, kolik let vám v daný okamžik je a jak dlouhý investiční horizont tím pádem máte. Dvacátníkovi tak mohou stačit stokoruny měsíčně, třicátníkovi nižší tisíce, částky s věkem startu investování přirozeně rostou.

Obecně platí poučka, že by na investice měla jít velká část toho, co z měsíčního příjmu člověk nepotřebuje proměnit do aktuální spotřeby.

Samozřejmě investice vždy s sebou nesou riziko. Přesto dlouhodobá data ukazují, že v dlouhodobém horizontu investoři končí v plusu.


4 body, jak efektivně investovat na stáří

- Sledujte své příjmy a výdaje, zamyslete se nad tím, jak velkou část prostředků můžete odkládat do budoucna.

- Držte část prostředků jako krátkodobou krizovou rezervu v rychle přístupných a bezpečných nástrojích

- Finanční budoucnost plánujte, stanovte si cíle krátkodobé a dlouhodobé

- Držte se stanovené investiční strategie


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.