Liberty One Methanol přerušilo stavbu výr. závodu v USA

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Liberty One Methanol LLC, která je emitentem dluhopisu 5,3/2023, oznámila, že dočasně přerušuje výstavbu svého výrobního závodu v Západní Virginii v USA.

Společnost Liberty One Methanol LLC, která je emitentem dluhopisu 5,3/2023, oznámila, že dočasně přerušuje výstavbu svého výrobního závodu v Západní Virginii v USA. Společnost se tak rozhodla při zvážení ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k epidemii Covid-19 i celkových obchodních zájmů. Přerušení stavby platí do odvolání. Společnosti Liberty One Methanol a KKCG (ručitel) zároveň ujistily, že přerušení výstavby nebude mít dopad na plnění závazků z vydaných dluhopisů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.