Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu ukazují na zrychlení růstu aktivity

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 



Ve čtvrtek byl zveřejněn index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu za září, který vzrostl na 2leté maximum 50,7 bodů (49,1 v srpnu; 47,0 v červenci). Výsledek s odstupem naplňuje očekávání o oživení aktivity v průmyslu. Index se poprvé od listopadu 2018 dostal nad hranici 50 bodů, která odděluje pásmo růstu (nad 50 bodů) a poklesu. S odstupem se projevuje oživení průmyslu v západní Evropě, kde se indexy PMI dostaly nad hranici 50 bodů již v červenci. V září se indexy nákupních manažerů v průmyslu dostaly v Německu na 2leté maximum (56,4 bodů), podobně na tom byla i celá eurozóna (53,7 bodů).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.