ČEZ: Premiér zopakoval záměr posílit vliv nad energetickou infrastrukturou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Premiér Petr Fiala při včerejší návštěvě ministerstva financí zopakoval, že chce vláda posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Rozhodnutí o způsobu, jakým toho dosáhne, pak premiér očekává do konce tohoto roku. Vyjádření je v souladu s předchozími výroky vládních představitelů. Spekulace na odkup celé či části společnosti ze strany státu je jedním z důvodů růstu akcií v posledních týdnech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.