PFNonwovens: Projekce kvartálních výsledků, potvrzení cílů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. PFNonwovens (PFN) oznámí výsledky za 2Q18 již zítra (23. srpna) ráno před otevřením trhu. Předpokládáme, že vedení společnosti zopakuje cíle pro tento rok. EBITDA by měla být v rozmezí 1,22-1,38 mld. Kč. Naše projekce odpovídají 48,2-54,5 % celoročního cíle.

Tržby za 2Q18 by podle našeho odhadu měly dosáhnout úrovně 1 486 mil. Kč (0,1 % r/r). Kromě vyšších objemů tržby pozitivně ovlivnily kurzové rozdíly (Kč oslabila vůči EUR). EBITDA odhadujeme na 338,4 mil. Kč (+34,7 % r/r). Rozdíl v růstu proti tržbám je dán vyššími náklady na materiál a negativním přeceněním akciových opcí před rokem. Na finanční úrovni čekáme mírný pozitivní výsledek, když posilující USD převážil oslabující Kč. Č. zisk v našich projekcích meziročně vzrostl o masivních 624 % na 153 mil. Kč.

Vliv 2Q18 reportu na tržní cenu nečekáme.

 

mil. KčJ&T e2Q182Q17r/r
Tržby1 4861 4850,1%
EBITDA338,4251,234,7%
   marže22,8%16,9%5,9pb
EBIT218,1140,555,2%
   marže14,7%9,5%5,2pb
Č. zisk153,021,2624%

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.