Sazka Group reportovala čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Sazka Group zveřejnila výsledky za první kvartál tohoto roku. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 30 % na 526 mil. EUR.

Sazka Group zveřejnila výsledky za první kvartál tohoto roku. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 30 % na 526 mil. EUR. Nicméně růst je dán konsolidací společností CASAG a Stoiximan, na srovnatelné bázi hrubé výhry klesly o 59 % r/r. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 20 % na 133 mil. EUR, bez dopadu zmíněné konsolidace by byl pokles 33% na úrovni 75 mil. EUR. Čistý zisk dosáhl 35 mil. EUR (+44 % r/r). Reportované čtvrtletí bylo výrazně zasaženo uzavřením pobočkové sítě v Řecku, kde hrubé výhry propadly o 47 % a EBITDA o 29 %, a uzavřením rakouských a mezinárodních kasin. Na druhou stranu pokračovala solidní výkonnost v České republice (hrubé výhry +24 % a EBITDA +34 %), rakouská loterie zaznamenala 54% nárůst EBITDA a mimořádně silný kvartál reportovala italská Lottoitalia, která přispěla do konsolidované EBITDA částkou 108 mil. EUR (+31 % r/r).

Poměr čistého dluhu k EBITDA podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) byl na úrovni 4,0x (hranice kovenantu na úrovni 4,5x). V současné době je již pobočková síť v Řecku otevřená a na základě dosavadních zkušeností management očekává rychlý návrat klientů.

Vzhledem k výrazným restrikcím a změnám v konsolidaci je obtížné reportovaná čísla hodnotit, nicméně Sazka Group byla schopna i přes extrémně těžké podmínky udržet zadlužení na přijatelné úrovni a s rozvolňováním restrikcí by mělo dojít k rychlému návratu na předcovidové úrovně a poklesu poměru zadlužení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.