Sazka Group reportovala čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista


Sazka Group zveřejnila výsledky za první kvartál tohoto roku. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 30 % na 526 mil. EUR.

Sazka Group zveřejnila výsledky za první kvartál tohoto roku. Hrubé výhry meziročně vzrostly o 30 % na 526 mil. EUR. Nicméně růst je dán konsolidací společností CASAG a Stoiximan, na srovnatelné bázi hrubé výhry klesly o 59 % r/r. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 20 % na 133 mil. EUR, bez dopadu zmíněné konsolidace by byl pokles 33% na úrovni 75 mil. EUR. Čistý zisk dosáhl 35 mil. EUR (+44 % r/r). Reportované čtvrtletí bylo výrazně zasaženo uzavřením pobočkové sítě v Řecku, kde hrubé výhry propadly o 47 % a EBITDA o 29 %, a uzavřením rakouských a mezinárodních kasin. Na druhou stranu pokračovala solidní výkonnost v České republice (hrubé výhry +24 % a EBITDA +34 %), rakouská loterie zaznamenala 54% nárůst EBITDA a mimořádně silný kvartál reportovala italská Lottoitalia, která přispěla do konsolidované EBITDA částkou 108 mil. EUR (+31 % r/r).

Poměr čistého dluhu k EBITDA podle skutečných ekonomických podílů (pro-rata) byl na úrovni 4,0x (hranice kovenantu na úrovni 4,5x). V současné době je již pobočková síť v Řecku otevřená a na základě dosavadních zkušeností management očekává rychlý návrat klientů.

Vzhledem k výrazným restrikcím a změnám v konsolidaci je obtížné reportovaná čísla hodnotit, nicméně Sazka Group byla schopna i přes extrémně těžké podmínky udržet zadlužení na přijatelné úrovni a s rozvolňováním restrikcí by mělo dojít k rychlému návratu na předcovidové úrovně a poklesu poměru zadlužení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.