Aktivním investičním fondům odzvonilo? Kdepak! Nadchází čas jejich renesance

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Karin ŠoóšováAktivním investičním fondům odzvonilo? Kdepak! Nadchází čas jejich renesance
#Akcie#Fondy

Podobně jako ve sportu mezi sebou soupeří příznivci jednotlivých klubů, mezi investory se neustále potýkají tábory příznivců aktivních a pasivních investičních fondů. Od aktivních investičních fondů se očekává nadvýnos kompenzující vyšší poplatky. Investoři preferující pasivní fondy zase sází na jejich jednoduchost, přístupnost a nízké náklady. Pro koho je tedy který typ fondu vhodný?

Za jistých okolností mají vyšší poplatky aktivních fondů svoje opodstatnění. Správa aktivního fondu je mnohem časově náročnější a vyžaduje od portfolio manažera silné analytické schopnosti, tvrdou práci, talent předvídat a v neposlední řádě zkušenost. Za služby zkušeného zedníka, malíře nebo truhláře jsme také ochotni si připlatit.

Pro manažery aktivních fondů je ale těžké dosáhnout nadvýnosu v obdobích býčího trhu, kdy roste téměř vše bez rozdílu. K dosažení atraktivního výnosu je potřeba, aby měli příležitost nakoupit hodnotné dluhopisy nebo akcie s diskontem a vyčkat, až trh jejich skutečnou hodnotu zohlední. Najít takové příležitosti ale není jednoduché. Nestačí hledat kvalitní firmy. Zásadní je, že na ocenění jednotlivých cenných papírů má velký vliv režim, ve kterém se trh nachází.

V současnosti se nacházíme v režimu, kde hlavní hybnou silou trhu jsou makroekonomické zprávy. S údaji o výši inflace, úrokové míry, vyjádření představitelů centrálních bank apod. se vše hýbe stejným směrem jak pod taktovkou dirigenta. V takovém režimu trh mnohem méně vnímá a reflektuje fundamentální rozdíly mezi jednotlivými tituly. Aktivním fondům, které mají z čeho nakupovat, se v těchto dobách nabízí nespočet atraktivních příležitostí najít kvalitní akcie a dluhopisy s velkou slevou.

Makroekonomický koncert na trhu ale časem odezní. Nejistota ustoupí a trhy se následně budou řídit znovu víc fundamentálními daty a specifickou situací jednotlivých firem. To bude období, kdy aktivní fondy své levně nakoupené poklady budou moci zpeněžit.

Pro aktivní fondy jsou tedy ideální podmínky, kdy Mr. Market chvíli panikaří a pak se zase uklidní a chová se nějakou dobu racionálně. A přesně to lze očekávat, až ustane rozruch kolem vysoké inflace a geopolitických konfliktů.

Pro pasivní fondy a ETF jsou naopak skvělá období, kdy je Mr. Market v euforii. Třeba postcovidový býčí trh poháněný bezednou podporou státních pokladnic naplnil kapsy pasivních investorů. Finanční trhy hnala do nebes také politika nulových úrokových sazeb. V nejbližších měsících a možná letech se ale podobné situace již s jistotou nedočkáme.

Znamená to, že investice do pasivních fondů a ETF v současnosti nemá smysl? Vůbec ne. Z dlouhodobého hlediska mohou být dobrou volbou pro investory-začátečníky nebo také pro zkušenější investory, kteří hledají jednoduché řešení.

K sehrání své role aktivní fondy potřebují čas, který jim dovolí propracovat se různými fázemi trhu.Posuzovat výkon aktivních manažerů za období několika měsíců nebo rok nedává smysl. Dokazuje to také studie společnosti Vanguard z konce roku 2020, vycházející z dat o výkonnosti aktivních investičních fondů za období 25 let, a to od ledna 1995 to prosince 2019.

Autoři studie zkoumali aktivní fondy dosahující nadvýnosu vůči trhu mezi 0,4% až 2% ročně. Dle zmíněné studie by investor úspěšného aktivního fondu (tedy fondu dosahujícího nadvýnosu vůči trhu) měl v průměru očekávat, že za období deseti let jeho investice projde propadem (20% a víc) trvajícím přibližně dva roky nebo déle. Dále autoři prokázali, že jestli investor úspěšného aktivního fondu bude posuzovat jeho výkonnost na krátkodobém horizontu jednoho roku, uvidí negativní výsledek ve 40 až 60% případů.

Studie Vanguard dále potvrzuje, že velkou roli v úspěchu s investováním do aktivních fondů sehrává ochota a schopnost investora podrobně se seznámit a ztotožnit se se strategií aktivního fondu a jeho manažera. Znalost strategie aktivního fondu totiž investorovi pomůže správně interpretovat případné období slabší výkonnosti a informovaně rozhodnout, jestli v investici setrvat, nebo z fondu odejít. V opačném případě hrozí, že investor z aktivního fondu vystoupí v nejhorší možný moment. Tedy těsně předtím, než tržní prostředí fondu znovu začne přát. S odbornou stránkou posouzení strategie může investorovi pomoct kvalifikovaný poradce.

Aktivní fondy jsou tedy správnou volbou pro ty, kdo jejich specifikům dokážou věnovat dostatek pozornosti a v investování rádi uplatňují svůj vlastní pohled na svět.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.